Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

Odstávka dodávania pitnej vody. 1

POZOR ZMENA - Odstávka dodávania pitnej vody.

Vážení občania z dôvodu prípravných prác pre montáž úpravne vody, bude prerušená dodávka vody v piatok dňa 27.04.2018 od 09:00 hod. do 17:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Vaskút

Pozvánka - Meghívó

Pozvanie z družobnej obce Vaskút.
Vaskút Nagyközség meghívója. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka
Separovaný zber. 1

Separovaný zber.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že odvoz PET fliaš bude v piatok dňa 20.04.2018 a papiera v utorok dňa 24.04.2018. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Erb

Pozvánka na neplánované zasadanie OZ

Pozývame Vás dňa 09.04.2018 o 18.00 hod.do kultúrneho domu na neplánované zasadanie OZ.
celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
Jarná brigáda. 1

Jarná brigáda.

Pozývame Vás na jarnú brigádu. Zraz dňa 14.04.2018 o 8:00 hod. pri kostole vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Zápis žiakov do 1. ročníka. 1

Zápis žiakov do 1. ročníka.

Zápis prvákov sa uskutoční dňa 17.04.2018 od 14:00 do 16:00 hod. Vedenie školy srdečne očakáva všetkých záujemcov. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 1

Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Malej Pake bude v prevádzke v nasledovných otváracích dňoch/hodinách:
Streda od 15:00 hod do 18:00 hod.
Sobota od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Žiadame Vás, aby ste sa riadili pokynmi obsluhy. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Príjemné sviatky. 1

Príjemné sviatky.

Samospráva obce a kolektív zamestnancov obecného úradu Vám prajú Veselú Veľkú Noc.
Nagypaka község önkormányzata és dolgozói kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
Deň učiteľov. 1

Deň učiteľov.

K dnešnému sviatku prajeme našim milým pani učiteľkám všetko najlepšie. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
Obmedzenie na ceste medzi Kráľoviankami a Čukárskou Pakou. 1

Obmedzenie na ceste medzi Kráľoviankami a Čukárskou Pakou.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 24.3.2018 do 20.4.2018 bude na ceste č. 1377 medzi Kráľoviankami a Čukárskou Pakou zriadená čiastočná jednosmerná premávka (z dôvodu budovania obchádzky stavby R7). Zvýšte tu opatrnosť pri prechádzaní. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska paka“ 1

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska paka“

Oznámenie nájdete na úradnej tabuli.
http://www.velkapaka.sk/uradna-tabula/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-hala-ii-rozsirenie-areal-skladky-cukarska-paka-423.html?kshowback= celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Zvýšil sa pomer vyseparovaného odpadu! 1

Zvýšil sa pomer vyseparovaného odpadu!

Vážení občania, v našej obci sa oproti minulým rokom znížil pomer vyvezeného komunálneho odpadu a zvýšil sa pomer vyseparovaného! Ďakujeme, že chránite životné prostredie. Podrobný rozpis nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície. 1

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície.

Obec Veľká Paka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: učiteľ/učiteľka 1. stupňa do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.
Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Chráňme prírodu pred požiarmi - Védjük a természetet a tüzektől! 1

Chráňme prírodu pred požiarmi - Védjük a természetet a tüzektől!

Pokyny nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
#

Pozvánka na OZ.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadanie obecného zastupiteľstva na deň

22.03.2018 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome vo Veľkej Pake.

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
Protokol o skúškach pitnej vody. 1

Protokol o skúškach pitnej vody.

Nameraná hladina atrazínu je 117ng/lit. Naďalej sú teda v platnosti predpisy zo 14.02.2018. Protokol nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Zápis do ZŠ a MŠ. 1

Zápis do ZŠ a MŠ.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 17. apríla 2018 /utorok/ od 14.00 hod. do 16.00 hod sa bude konať zápis prvákov na školský rok 2018/2019.
Viac informácií tu: http://zs.velkapaka.sk/zakladna-skola/zapis-do-1-rocnika/
Zároveň Vám oznamujeme, že zápis do MŠ sa koná od 15.03.2018 do 15.04.2018.
Prosíme rodičov, aby priniesli kópiu rodného listu dieťaťa. Viac info tu: http://zs.velkapaka.sk/materska-skola/oznamy/. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Slávnostná spomienka na Revolúciu z rokov 1848-49. 1

Slávnostná spomienka na Revolúciu z rokov 1848-49.

Miestna organizácia CSEMADOK Vás srdečne pozýva dňa 15.3.2018 o 18:00 hod. na slávnostnú spomienku k 170. výročiu "Revolúcie z rokov 1848-49". Spomienka sa bude konať na námestí pri Pošte.

CSEMADOK alapszervezete március 15-én, 18:00-órától megemlékezést tart a Kopjafánál az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulója alkalmából. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor:
Rozbor vody z domácich studní. 1

Rozbor vody z domácich studní.

Vážení občania, v prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť hromadný odber vzoriek na výskum pitnej vody z domácich studní. Odber a výskum má ale význam iba pri studniach, z ktorých sa voda konzumuje či už na pitie alebo varenie.

Ceny:

- len atrazín + vystavenie protokolu + slovný posudok....cca 18,50€ s DPH

- minimálny rozbor (obsahuje fyzikálnochemické ukazovatele,
anorganické ukazovatele, mikrobiologické ukazovatele, hydrobiologické ukazovatele) + atrazín + vystavenie protokolu + slovný posudok ......cca 151€ s DPH

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na obecnom úrade do 16.03.2018.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.
(rozbor zabezpečí BVS, a.s.) celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Kone

Oznámenie - Infekčná anémia koní

Oznámenie od RVPS Dunajská Streda. celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor:
orech

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub stromu

Výrub orecha kráľovského celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
MDŽ - nőnap. 1

MDŽ - nőnap.

Milé dámy, k Vášmu sviatku Vám želáme všetko najlepšie!
Kedves hölgyek, nőnap alkalmábol sok boldogságot kívánunk! celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
Občianske fórum - pitná voda. 1

Občianske fórum - pitná voda.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že nameraná hodnota atrazinu v pitnej vode sa stále pohybuje na hranici 100ng/lit. Naďalej teda platí zákaz užívania pre tehotné ženy a pre kojencov do 1 roka.
Oznamujeme Vám ďalej, že vo štvrtok dňa 08.03.2018 o 17:00 hod. sa v KD uskutoční občianske fórum ohľadom tejto problematiky. celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
pôda

Oznámenie - ponuka

Ponuka na kúpu pozemku. celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:
Pitná voda! 1

Pitná voda!

Vážení občania, po problémoch s pitnou vodou na Žitnom ostrove, obec Veľká Paka dáva opakovane vypracovávať analýzu pitnej vody z obecného vodovodu.
Prvá skúška vody vykázala mierne zvýšenú hladinu ATRAZÍNu (119 ng/l). Posledné odbery ukázali, že má klesajúcu tendenciu (pod 100 ng/l).
Úzko spolupracujeme s RÚVZ v DS, ktorý v týchto dňoch vydá pre našu obec výnimku na konzumáciu vody. Na základe zistených skutočností bolo vypracované aj hodnotenie zdravotného rizika.
Neodporúčame konzumáciu vody kojencom, ako ani konzumáciu vody z domových studní, ktorých vzorka nebola kontrolovaná.
Kvalitu vody budeme naďalej pozorne sledovať a informovať Vás o všetkých zmenách!

Ivan Seňan - starosta obce.


celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Odstávka Radio lan. 1

Odstávka Radio lan.

Radi by sme Vas upozornili, ze v ramci skvalitnenia nasich sluzieb budeme dna 15.2.2018 medzi 9:00 - 12:00 vykonavat udrzbu chrbticovej technologie v lokalite Velka Paka. V uvedenom case moze dojst k niekolkym kratkym obmedzeniam v dostupnosti nasich sluzieb.

Prace povedu k zvyseniu kvality nasich sluzieb, navyseniu kapacity a spolahlivosti siete.
V pripade akychkolvek otazok nas, prosim, nevahajte kontaktovat e-mailom na servis@radiolan.sk alebo na cisle 02/33004111.

Za pripadne komplikacie sa vopred ospravedlnujeme. Dakujeme za pochopenie a tesime sa na dalsiu spolupracu.

Oddelenie technickej podpory

RadioLAN, spol. s r.o.
Csl. tankistov 1/A, 841 06 Bratislava
www.radiolan.sk
HOTLINE: 02/33004111
servis@radiolan.sk
celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny. 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 27.02.2017 bude od 8:00 hod. do 16:00 hod. plánované prerušenie distribúcie elektriny. Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
PrePaku

Ochutnávka zabíjačkových špecialít – poďakovanie

Poďakovanie celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Štefan Szelle
elektina

Verejná vyhláška

Oznámenie o vstupe na pozemky. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor:
Fašiangový sprievod. 1

Fašiangový sprievod.

Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Paka organizuje fašiangový sprievod, ktorý sa uskutoční v sobotu, 10.-ho februára 2018 so začiatkom o 8-ej hodine. Následne po fašiangovom sprievode o 15:00 bude pochovávanie basy, pri kultúrnom dome.
A Nagypakai önkéntes tüzoltók 2018 február 10.-én, szombaton farsangi döre járást szerveznek. A farsangi menet 8 órakor kezdödik. Egyúttal meghívjük Önöket a tél búcsúztató bábégetésre, amely a dőre járas után, 15:00-kor lesz megtartva a kulturháznál.
celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
prvá prechádzajúci
z 9
posledná