Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

Odvoz separovaného komunálneho odpadu - papier, plasty. 1

Odvoz separovaného komunálneho odpadu - papier, plasty.

Vážení občania, ako ste iste postrehli, spoločnosť, ktorá zabezpečovala zber separovaného odpadu v obci nám jednostranne vypovedala zmluvu. K podpisu novej zmluvy ešte neprišlo, takže sa môže stať, že tento mesiac nebude zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu (papier, sklo). Žiadame Vás preto o trpezlivosť, keďže na podpise zmluvy s novou spoločnosťou sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

V prípade potreby, vieme poskytnúť náhradné vrecia na PET fľaše.

OÚ Veľká Paka. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor:
Povinná vakcinácia. 1

Povinná vakcinácia.

Oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 19.05.2018 od 13:00 do 13:10 hod. bude v Čukárskej Pake povinná vakcinácia psov a mačiek (pri autobusovej zastávke). Cena vakcinácie je 7€. Termín vakcinácie vo Veľkej a Malej Pake Vám oznámime. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor:
Kniha

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že obecná knižnica dňa 20.05.2018 nebude otvorená. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Hasičské preteky. 1

Hasičské preteky.

DHZ Veľká Paka Vás srdečne pozýva na okrskové hasičské preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 10. júna, v nedeľu, o 8:00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku.
O občerstvenie bude postarané.

A Nagypakai Önkéntes Tüzoltó Egyesület szeretettel meghívja önöket a körzeti tüzoltóversenyre, mely június 10.-én, vasárnap. 8-órai kezdettel kerül megrendezésre a helyi fotbalpályán. Az üdítöröl gondoskodva lesz. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:
GRACE CUP. 1

GRACE CUP.

Miestna organizácia telesne postihnutých GRACE Vás srdečne pozýva na VI. GRACE CUP. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka
Vaskút spomienka - megemlékezés. 1

Vaskút spomienka - megemlékezés.

Dňa 28.4.2018 sme sa zúčastnili na slávnostnej spomienke organizovanej ku dňu presídľovania vo Vaskúte. Ďakujeme za pozvanie. Áprílis 28-án részt vettünk Vaskúton tartott ünnepi megemlékezésen a felvidéki kitelepítés évfordulója alkalmából. Köszönjük a meghívást.
FOTKY NÁJDETE V GALÉRII - FOTÓKAT A GALÉRIÁBAN TALÁLJÁK! celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Oznámenie 1

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že od 07.05.2018 do 21.05.2018 nebude stavebný úrad. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Kominár

Oznámenie - Értesítés

Pravidelná ročná kontrola a čistenie komínov a dymovodov od spotrebičov palív na plynné a pevné
palivo .
Gáz és kemény tüzelőjű kémények és füstelvezetők éves tisztítása és ellenőrzése . celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Jarné upratovanie. 1

Jarné upratovanie.

Zajtra bude jarné upratovanie. Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Rozbor vody. 1

Rozbor vody.

Vážení občania, pri poslednom rozbore vody bola nameraná hodnota atrazínu v obecnom vodovode 120 ng/lit.
Platia teda stále predpisy RÚVZ DS.

Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket, hogy az atrazin mérésének utolsó eredménye a községi ivóvízben
120 ng/lit.
Továbbra is érvényesek a Dunaszerdahelyi egészségügyi hivatal előírásai!
celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Oznámenie 1

Oznámenie

Piatok dňa 27.04.2018 z technických príčin bude obecný úrad zatvorený.Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: OcÚ Veľká Paka
Odstávka dodávania pitnej vody. 1

POZOR ZMENA - Odstávka dodávania pitnej vody.

Vážení občania z dôvodu prípravných prác pre montáž úpravne vody, bude prerušená dodávka vody v piatok dňa 27.04.2018 od 09:00 hod. do 17:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Vaskút

Pozvánka - Meghívó

Pozvanie z družobnej obce Vaskút.
Vaskút Nagyközség meghívója. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka
Separovaný zber. 1

Separovaný zber.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že odvoz PET fliaš bude v piatok dňa 20.04.2018 a papiera v utorok dňa 24.04.2018. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Erb

Pozvánka na neplánované zasadanie OZ

Pozývame Vás dňa 09.04.2018 o 18.00 hod.do kultúrneho domu na neplánované zasadanie OZ.
celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Rozália Gašpareková
Jarná brigáda. 1

Jarná brigáda.

Pozývame Vás na jarnú brigádu. Zraz dňa 14.04.2018 o 8:00 hod. pri kostole vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Zápis žiakov do 1. ročníka. 1

Zápis žiakov do 1. ročníka.

Zápis prvákov sa uskutoční dňa 17.04.2018 od 14:00 do 16:00 hod. Vedenie školy srdečne očakáva všetkých záujemcov. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 1

Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Malej Pake bude v prevádzke v nasledovných otváracích dňoch/hodinách:
Streda od 15:00 hod do 18:00 hod.
Sobota od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Žiadame Vás, aby ste sa riadili pokynmi obsluhy. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Príjemné sviatky. 1

Príjemné sviatky.

Samospráva obce a kolektív zamestnancov obecného úradu Vám prajú Veselú Veľkú Noc.
Nagypaka község önkormányzata és dolgozói kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
Deň učiteľov. 1

Deň učiteľov.

K dnešnému sviatku prajeme našim milým pani učiteľkám všetko najlepšie. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
Obmedzenie na ceste medzi Kráľoviankami a Čukárskou Pakou. 1

Obmedzenie na ceste medzi Kráľoviankami a Čukárskou Pakou.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 24.3.2018 do 20.4.2018 bude na ceste č. 1377 medzi Kráľoviankami a Čukárskou Pakou zriadená čiastočná jednosmerná premávka (z dôvodu budovania obchádzky stavby R7). Zvýšte tu opatrnosť pri prechádzaní. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska paka“ 1

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska paka“

Oznámenie nájdete na úradnej tabuli.
http://www.velkapaka.sk/uradna-tabula/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-hala-ii-rozsirenie-areal-skladky-cukarska-paka-423.html?kshowback= celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Zvýšil sa pomer vyseparovaného odpadu! 1

Zvýšil sa pomer vyseparovaného odpadu!

Vážení občania, v našej obci sa oproti minulým rokom znížil pomer vyvezeného komunálneho odpadu a zvýšil sa pomer vyseparovaného! Ďakujeme, že chránite životné prostredie. Podrobný rozpis nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície. 1

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície.

Obec Veľká Paka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: učiteľ/učiteľka 1. stupňa do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.
Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Chráňme prírodu pred požiarmi - Védjük a természetet a tüzektől! 1

Chráňme prírodu pred požiarmi - Védjük a természetet a tüzektől!

Pokyny nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
#

Pozvánka na OZ.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadanie obecného zastupiteľstva na deň

22.03.2018 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome vo Veľkej Pake.

Ivan Seňan - starosta obce. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Ivan Seňan
Protokol o skúškach pitnej vody. 1

Protokol o skúškach pitnej vody.

Nameraná hladina atrazínu je 117ng/lit. Naďalej sú teda v platnosti predpisy zo 14.02.2018. Protokol nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Zápis do ZŠ a MŠ. 1

Zápis do ZŠ a MŠ.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 17. apríla 2018 /utorok/ od 14.00 hod. do 16.00 hod sa bude konať zápis prvákov na školský rok 2018/2019.
Viac informácií tu: http://zs.velkapaka.sk/zakladna-skola/zapis-do-1-rocnika/
Zároveň Vám oznamujeme, že zápis do MŠ sa koná od 15.03.2018 do 15.04.2018.
Prosíme rodičov, aby priniesli kópiu rodného listu dieťaťa. Viac info tu: http://zs.velkapaka.sk/materska-skola/oznamy/. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Slávnostná spomienka na Revolúciu z rokov 1848-49. 1

Slávnostná spomienka na Revolúciu z rokov 1848-49.

Miestna organizácia CSEMADOK Vás srdečne pozýva dňa 15.3.2018 o 18:00 hod. na slávnostnú spomienku k 170. výročiu "Revolúcie z rokov 1848-49". Spomienka sa bude konať na námestí pri Pošte.

CSEMADOK alapszervezete március 15-én, 18:00-órától megemlékezést tart a Kopjafánál az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulója alkalmából. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor:
Rozbor vody z domácich studní. 1

Rozbor vody z domácich studní.

Vážení občania, v prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť hromadný odber vzoriek na výskum pitnej vody z domácich studní. Odber a výskum má ale význam iba pri studniach, z ktorých sa voda konzumuje či už na pitie alebo varenie.

Ceny:

- len atrazín + vystavenie protokolu + slovný posudok....cca 18,50€ s DPH

- minimálny rozbor (obsahuje fyzikálnochemické ukazovatele,
anorganické ukazovatele, mikrobiologické ukazovatele, hydrobiologické ukazovatele) + atrazín + vystavenie protokolu + slovný posudok ......cca 151€ s DPH

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na obecnom úrade do 16.03.2018.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.
(rozbor zabezpečí BVS, a.s.) celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: OÚ Veľká Paka.
prvá prechádzajúci
z 9
posledná