Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

obraz

Pozvánka na zasadanie OZ

Vážení občania, pozývame Vás na zasadanie OZ, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v KD vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor:
Výzva občanom užívajúcim cudzie pôdy. 1

Výzva občanom užívajúcim cudzie pôdy.

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Výsadba drevín. 1

Výsadba drevín.

Vo Veľkej Pake prebieha výsadba stromov. Na jar sa pokračuje v Malej Pake a Čukárskej Pake. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Informácie k zberu PET fliaš. 1

Informácie k zberu PET fliaš.

Vážení občania, odporúčame Vám prečítať si informácie (v prílohe) k zberu PET fliaš, aby nedošlo k tomu, že od Vás neodvezú vrecia.
Informácie sú aj v maďarskom jazyku.
Ďakujeme za spoluprácu. celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
3. vianočné trhy v Pake. 1

3. vianočné trhy v Pake.

Pozývame Vás na Vianočné trhy vo Veľkej Pake, ktoré sa uskutočnia dňa 16.12.2017 od 15:00 hod. v parku pri kostole sv. Ladislava.
Vystúpia deti zo ZŠ, Sancta Maria zo Šamorína a Lengyel Bettina. O hudbu sa postara DJ Bird. celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
OÚ bude zatvorený. 1

OÚ bude zatvorený.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v pondelok dňa 4.12.2017 bude obecný úrad z dôvodu prerušenia dodávky elektriny zatvorený. Prerušená bude aj dodávka pitnej vody! celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Pozor na uzávierku! 1

Pozor na uzávierku!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že účelová komunikácia z Čukárskej Paky do Kvetoslavova bude od dnes po dobu 3 týždňov uzavretá! celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
PILATES. 1

PILATES.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dnes o 19:15 hod. sa bude konať v miestnom kultúrnom dome cvičenie Pilates. celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Separovaný zber. 1

Separovaný zber.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zber PET fliaš bude v piatok dňa 24.11.2017 a zber papiera bude v utorok dňa 28.11.2017. celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Prerušenie dodávky elektrickej energie. 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie.

Oznamujeme Vám, že v dňoch 23., 24., 27., 28.11.2017 od 8:00 do 15:00 hod., bude prerušená dodávka elektriny na odberných miestach - viď prílohy (školská ulica). Dodávka vody by nemala byť prerušená. celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Oznámenie 1

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že v dňa 04.12.2017 od 8:00 do 16:00 hod., bude prerušená dodávka elektriny na odberných miestach - viď prílohu (Veľká Paka , Čukárska Paka). Prerušená bude aj dodávka vody. celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Výberové konanie obce Malinovo. 1

Výberové konanie obce Malinovo.

Obec Malinovo vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/ku materskej školy. celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Uzávierka účelovej komunikácie zo Šámotu. 1

Uzávierka účelovej komunikácie zo Šámotu.

V našom prípade sa jedná o účelovú komunikáciu zo Šámotu po križovatku Kvetoslavov/Čukárska Paka. Smer z Čukárskej Paky do Kvetoslavova bude prejazdný.

http://www.d4r7.com/sk/clanok/planovane-uzavierky-november-2017--vystavba-d4r7 celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Voľby do VÚC. 1

Voľby do VÚC.

Vážení spoluobčania,
máme za sebou opäť jedny voľby, tentoraz do samosprávnych krajov.
Vy, ste opäť pristúpili k volebným urnám, ako je to u nás v obci zvykom, zodpovedne. A aj keď sa nám podarilo prekonať slovenský priemer (29,94%) iba o vlások (u nás bola účasť 30%), priemer v trnavskom kraji, ako aj v dunajskostredskom okrese sme prekonali o vyše 5%.
V týchto voľbách bolo cítiť, že ľudia túžia po zmene, ako v trnavskom kraji, tak i v ostatných. Najviac ale pravdepodobne v banskobystrickom, kde bola volebná účasť 40,28% a podarilo sa odstaviť veľmi kontroverznú osobu Mariána Kotlebu.
S právom voliť, by mal žiť každý človek, komu je to umožnené. Veľakrát ale s týmto právom nežijeme. Najčastejšia odpoveď je, že načo voliť, veď všetci sú rovnakí... Čo sa týka nášho regiónu, došlo k výrazným zmenám, zmenil sa predseda kraja, a do poslaneckých lavíc zasadne mnoho nových tvárí. Minimálna zmena ale nastala, čo sa týka zastúpenia dunajskostredského okresu. Z ôsmich poslancov, je osem za stranu SMK. Spolu za okres Dunajská Streda a Galanta je ich 13, čo znamená 33%-né zastúpenie v 40 člennom poslaneckom zbore.
Bude pre mňa preto veľmi zaujímavé sledovať, ako sa nové vedenie popasuje s novými a staronovými poslancami, a koľko zmien, ktoré boli pred voľbami hlásané ako samozrejmosť, sa podarí (a kedy) preniesť do reality tak, aby ich pocítil aj bežný občan. Pre zástupcov z dunajskostredského okresu, by to nemal byť problém, keďže majú so župou skúsenosti a momentálne aj väčšiu podporu v počte poslancov v trnavskom kraji.
Zaujímavé bude aj to, či si trnavská župa v krátkom období polepší v rebríčku transparentnosti a posunie sa z predposledného miesta vyššie. Podľa starého vedenia v tom nevidia problém. Dúfajme, že sa novému županovi podarí prísť na to, kde nastal problém/problémy, a prípadné nekalosti budú, ak už nie potrestané, minimálne zverejnené.
Chcel by som vyjadriť vďaku všetkým voličom, ktorí prišli k urnám a zvlášť voličom, ktorí ma podporili.
Blahoželám novozvolenému županovi a poslancom, a prajem im dobrú a viditeľnú prácu počas celých piatich rokov. Zaslúžime si lepší kraj pre život!

Ivan Seňan – starosta obce
celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Ivan Seňan
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Veľkej Pake . 1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Veľkej Pake .

Obec Veľká Paka v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Veľkej Pake

s nástupom od 1. januára 2018.
celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Výsledky volieb VÚC v našej obci. 1

Výsledky volieb VÚC v našej obci.

Voľby do samosprávneho kraja - Megyei választások 2017.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov / A választólistára bejegyzett választópolgárok száma: 762;
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní / A választáson részt vevő választók száma: 235;
Volebná účasť / Részvételi arány: 30 % (priemer / részvétel SR: 29,94%).
celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
smrek

Oznámenie

Oznámenie výrubu drevín celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor:
Odvoz papiera. 1

ZMENA - Odvoz papiera!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že odvoz papiera bude dňa 3.11.2017.
celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Lekárska pohotovosť pre dospelých mení od 1. novembra svoje ordinačné hodiny. 1

Lekárska pohotovosť pre dospelých mení od 1. novembra svoje ordinačné hodiny.

Otváracie hodiny detskej pohotovosti

Pondelok – štvrtok: 16.00 – 23.00 hod.
V piatok začína pohotovosť ordinovať o 16.00 a je otvorená celú sobotu až do nedele 23.00 hod.

Otváracie hodiny lekárskej pohotovosti pre dospelých

Pondelok – štvrtok: 16.00 – 23.00 hod.
V piatok začína pohotovosť ordinovať o 16.00 a je otvorená celú sobotu až do nedele 23.00 hod.

celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Obecný úrad zatvorený! 1

Obecný úrad zatvorený!

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad vo Veľkej Pake bude dnes od 12:00 hod. zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Voľby do Trnavského samosprávneho kraja. 1

Voľby do Trnavského samosprávneho kraja.

Poďme voliť!
Menjünk el szavazni!
celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: Ivan Seňan
Pozvánka na besedu. 1

Pozvánka na besedu.

Kandidát na predsedu a kandidáti na poslancov TTSK Vás srdečne pozývajú na besedu "Na čo je dobrá župa" dňa 27.10.2017 o 18:30 v KD vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Uzávierka žel. priecestia v Malej Pake. 1

Uzávierka žel. priecestia v Malej Pake.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že železničné priecestie v Malej Pake bude z dôvodu prác na priecestí od 28.10.2017 8:00 hod. do 04.11.2017 8:00 hod. uzavreté. Obchádzka bude označená dopravným značením. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Jesenná brigáda. 1

Jesenná brigáda.

Milí spoluobčania, dňa 28.10.2017 so zrazom o 8:30 hod. pri kostole vo Veľkej Pake organizujeme jesennú brigádu na vyčistenie našej obce a jej okolia. Radi uvidíme všetkých, ktorým záleží na našom životnom prostredí.
Tešíme sa na stretnutie!

Kedves polgártársak!
Október 28-án 8:30 kor találkozunk a nagypakai templomnál és közös erővel megtisztítjuk községünket és környékét.
Mindekit, akinek fontos a tiszta környezetünk, szeretettel várunk.
celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life. 1

Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life.

Vážení občania v prílohe Vám prinášame informácie ohľadom konkurzného konania životnej poisťovne Rapid life. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Vývoz BIO odpadu. 1

Vývoz BIO odpadu.

Vážení občania, Bio odpad bude dočasne možné uložiť na zbernom dvore (v areáli PD) počas otváracích hodín.
Každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod.
A každú 1. sobotu v mesiaci. celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste. 1

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste.

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: referent stavebného úradu v Dunajskej Lužnej.
celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Pozvánka na zasadanie OZ. 1

Pozvánka na zasadanie OZ.

Vážení občania, pozývame Vás na zasadanie OZ, ktoré sa bude konať dňa 12.10.2017 o 18:00 hod. v KD vo Veľkej Pake. celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
Očkovanie

Jesenná vakcinácia psov v Malej Pake

Vážení občania oznamujeme Vám , že jesenná vakcinácia psov a mačiek bude dňa 07.10.2017 od 09:50 do 10:15 hod. na obvyklom mieste v Malej Pake.
Očkovať sa majú zvieratá , ktoré neboli očkované na jar.
Cena vakcinácie je 7 €.
celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor:
Voľby do TTSK dňa 4.11.2017. 1

Voľby do TTSK dňa 4.11.2017.

Vážení občania, v prílohe Vám prinášame zoznam kandidátov na predsedu a poslancov Trnavského samosprávneho kraja. Voľby sa budú konať dňa 4.11.2017.
Informácie pre voliča: https://www.minv.sk/?vuc17_info2 celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: OÚ Veľká Paka.
prvá prechádzajúci
z 7
posledná