Obsah

Miesto na uloženie odpadu


Kontaktná osoba :

p. Mikuláš Kiss

telefón č. : 0910/932 518

Príjem odpadu:

Štvrtok 16:00 - 18:00 (október - marec)
Štvrtok 17:00 - 19:00 (apríp - september)
Každá 1. sobota v mesiaci 9:00 - 12:00

 

Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 01.01.2016

Podľa § 72 konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových  pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Viac informácií nájdete tu.(doc. 15 kB)

Informácia o drobnom stavebnom odpade.

VZN a cenník nájdete tu (doc. 35 kB)