Obsah

Stavebný úrad

obrazokChcete stavať ?

Neviete ako sa do toho pustiť, čo všetko k tomu potrebujete ?

Obecný úrad v spolupráci so stavebný úradom zastúpeným pani Bc. Beátou Nagyovou zverejňuje dokumenty týkajúce sa žiadostí, návrhov, ohlásení, prehlásení existujúcich a novostavieb + ostatých náležitostí.

 

Kontakt

Kontaktná osoba:
Bc. Beáta Nagyová,

telefón č. 0905/716 201,

resp. 031/552 15 51,
stránkový deň vo Veľkej Pake podľa potreby vždy vo štvrtok cca. od 10:00 -12:00 hod. (PO DOHODE S P. NAGYOVOU)

E-mail: nagyova.beata@wmx.sk

Prílohy

Prílohy k žiadostiam Stiahnuté: 97x | 06.09.2016

Žiadosti

Ziadost_o_vodov_pripojku Stiahnuté: 106x | 06.09.2016

Žiadosť na povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 87x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 86x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 76x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie inform. a reklamných zariadení Stiahnuté: 127x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 74x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na povolenie MZZO Stiahnuté: 93x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na užívanie MZZO Stiahnuté: 88x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na výrub dreviny Stiahnuté: 81x | 06.09.2016

žiadosť SP dopravná stavba Stiahnuté: 73x | 06.09.2016

žiadosť SP organizácie Stiahnuté: 83x | 06.09.2016

žiadosť SP rodinné domy Stiahnuté: 125x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba Stiahnuté: 81x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba na ŽP Stiahnuté: 79x | 06.09.2016

Prehlásenia

Prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 72x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora Stiahnuté: 104x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora o izol. žumpe Stiahnuté: 65x | 06.09.2016

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 113x | 06.09.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 98x | 06.09.2016

Stránka