Obsah

DHZ Veľká Paka - dobrovoľný hasičský zbor

Predseda : Peter Andrássy

Tajomník : Mária Edmárová

Velitel : Tibor Edmár

Strojník : Attila Kláris

Preventivár : Ing. Szilárd Csóka

Pokladník : Katarína Andrássyová

Kontakt a záznam o činnosti nájdete na Facebook-ovskej stránke zobru : 

https://www.facebook.com/dhz.velkapakanagypakaiott?fref=ts