Obsah

Späť

1/2015 - Oboznámenie sa s výsledkami volieb do orgánov miestnej samosprávy s odovzdaním osvedčení zo zložením sľubu starostu a poslancov

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 1: Oboznámenie sa s výsledkami volieb do orgánov miestnej samosprávy s odovzdaním osvedčení zo zložením sľubu starostu a poslancov

Uznesenie 1/2015

Znenie uznesenia

A. berie na vedomie

 

    1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

    2. vystúpenie novozvoleného starostu

  B. konštatuje , že

 

    1. novozvolený starosta  obce Ivan  Seňan zložil  zákonom predpísaný sľub starostu   obce

    2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub          

        poslanca  obecného zastupiteľstva : Alexander Hunka  , Ladislav Kalina, Ing. , 

                   Alena Kosťová  ,  Ivan  Seňan ,  Štefan Szelle , Július Varga ,  Milan Žilinský                     

                  

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť