Obsah

Späť

10/2015 - Zníženie úväzku hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 10: Zníženie úväzku hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka

Uznesenie 10/2015

Znenie uznesenia

schvaľuje  zníženie úväzku hlavnej kontrolórky obce z 30% na  pôvodných 15%,

z dôvodu, že tento úväzok postačuje na výkon kontroly s účinnosťou od 15.12.2014

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Zdržal sa: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť