Obsah

Späť

102/2015 - Zmluva na poistenie obecného majetku

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. i: Zmluva na poistenie obecného majetku

Uznesenie 102/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie uzavretie zmluvy na poistenie majetku obce s Komunálnou poisťovňou, na základe sprostredkovania cez PKF, ktorá bola vysúťažená združením ZMOŽO.

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť