Obsah

Späť

105/2015 - Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. l: Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia

Uznesenie 105/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie prípadnú potrebu vytvorenia a podpísania dodatku k zmluve o dielo s firmou Marian Zwinger – Elektro BAK , z dôvodu zmeny svietidiel

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť