Obsah

Späť

108/2016 - Napojenosť obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. b: Napojenosť obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu

Uznesenie 108/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 108

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

berie na vedomie správu o napojenosti obyvateľov Veľkej Paky na verejný vodovod a kanalizáciu

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť