Obsah

Späť

109/2016 - Uzavretie zmluvy o zriadení Vecných bremien so ŽSR

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. c: Uzavretie zmluvy o zriadení Vecných bremien so ŽSR

Uznesenie 109/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 109

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

berie na vedomie uzavretie zmluvy o zriadení Vecných bremien so ŽSR, za cenu 2,-Eur/m2 bez DPH.

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť