Obsah

Späť

113/2016 - Plán OZ na rok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.02.2016
Bod č. 5: Plán OZ na rok 2016 

Uznesenie 113/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č.113

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

berie na vedomie  plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2016 .

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť