Obsah

Späť

118/2016 - Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2016
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 118/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake

 

v o l í

 

A/ predsedu návrhovej  komisie : Alenu Kosťovú

B/ členov komisie :  Ivana Seňana st.  a  Ing. Ladislava Kalinu

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Neprítomný: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 15. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť