Obsah

Späť

124/2016 - Správa hlavného kontrolóra obce k vykonanej kontrole za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. 4: Správa hlavného kontrolóra obce k vykonanej kontrole za rok 2015

Uznesenie 124/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k vykonanej kontrole za rok 2015 .

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť