Obsah

Späť

125/2016 - Správa o stavebných konaniach v obci za II. polrok 2015

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. 5: Správa o stavebných konaniach v obci za II. polrok 2015 

Uznesenie 125/2016

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake
berie na vedomie správu o stavebných konaniach v obci za II. Polrok 2015.

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť