Obsah

Späť

127/2016 - Pozvánka družobných obcí Péter a Vaskút

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2016
Bod č. B: Pozvánka družobných obcí Péter a Vaskút

Uznesenie 127/2016

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť