Obsah

Späť

13/2015 - Vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku obce

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 13: Vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku obce

Uznesenie 13/2015

Znenie uznesenia

nariaďuje vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku obce k dátumu 31.01.2015

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť