Obsah

Späť

134/2016 - Nákup motorového vozidla

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. d: Nákup motorového vozidla

Uznesenie 134/2016

Znenie uznesenia

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/ súhlasí s nákupom osobného vozidla DACIA Logan MCV, 1,2 16V 54/kW Arctica

 

B/ poveruje starostu zabezpečením financovania vo forme leasingu na 36 mesiacov s akontáciou vo výške 30% a súhlasí s nadobúdacou cenou 8.738,- EUR s DPH poskytnutou spol. Auto Ideal s.r.o. Bratislava podľa vykonaného prieskumu trhu zo dňa 6.4.2016

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za: 6

 proti : 0

 zdržal sa : 0

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť