Obsah

Späť

14/2015 - Žiadosť pána Jozefa Domonkoša o prijatie za člena do komisií

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2014
Bod č. 14: Žiadosť pána Jozefa Domonkoša o prijatie za člena do komisií

Uznesenie 14/2015

Znenie uznesenia

             prekladá žiadosť pána Jozefa Domonkoša o prijatie za člena do komisie  výstavby

             a do komisie športu, na najbližšie zasadanie po zasadaní jednotlivých komisií.

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť