Obsah

Späť

15/2015 - Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.01.2015
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 15/2015

Znenie uznesenia

     volí:

    a) predsedu návrhovej komisie   :    Alena Kosťová

 

    b) členov  komisie : a) poslancov :  Alexander Hunka ,  Július Varga  ,Ing.

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 29. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť