Obsah

Späť

163/2016 - Prípravné práce na R7

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. d/: Prípravné práce na R7

Uznesenie 163/2016

Znenie uznesenia

berie na vedomie informácie  starostu obce  o prípravných prácach  na R7

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť