Obsah

Späť

169/2017 Plán práce OZ na rok 2017

Uznesenie č. 169

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2017 .

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť