Obsah

Späť

170/2017 Návštevnosť obecnej knižnice

Uznesenie č. 170

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie informácie ohľadom návštevnosti obecnej knižnice za rok 2016.

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť