Obsah

Späť

172/2017 Zámer založenia Združenia obcí (Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Veľká Paka), za účelom vyriešenia problému s umiestnením žiakov na II. stupeň ZŠ

Uznesenie č. 172

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje  zámer  založenie Združenia obcí  Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka,  ktorého náplňou bude činnosť smerujúca  k  rozšíreniu kapacity Základnej školy v Kvetoslavove ( I. a II. stupeň ZŠ ).

 

Počet prítomných poslancov:7

 

 Hlasovanie : 

 za: 6

 proti :

 zdržal sa : 1 / Žilinský /

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť