Obsah

Späť

173/2017 Správa starostu o prebiehajúcich projektoch a dotáciách

Uznesenie č. 173

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie správu starostu o prebiehajúcich projektoch a dotáciách.

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť