Obsah

Späť

174/2017 Cena vodného a stočného na rok 2017

 

Uznesenie č. 174

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake

 

berie na vedomie určenie ceny za  distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2017  nasledovne : za distribúciu pitnej vody  0,3495  Eur/m3

                                          za  dodávku pitnej  vody 0,4649 Eur/m3

Pre určenie ceny stočného obec čaká na  schválenie maximálnej  ceny .

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť