Obsah

Späť

181/2017 Zápis do kroniky

Uznesenie č. 181

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

   schvaľuje zápis do kroniky obce za roky 2010 – 2015 podľa predlôh, ktoré vypracovala

   kronikárka obce p. Jarmila Boboková.

 

 

  Počet prítomných poslancov:6

 

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa : 0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť