Obsah

Späť

184/2017 Zateplenie budovy základnej školy

 

Uznesenie č. 184

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  schvaľuje vyhlásenie  verejnej  súťaže na  zateplenie budovy  základnej školy 14 cm

  polystyrénom.

 

  Počet prítomných poslancov: 6

 

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa :0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť