Obsah

Späť

188/2017 Súdny spor so spol. CNS Eurogrants

Uznesenie č. 188

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  berie na vedomie, že súdny spor so spol. CNS Eurogrant je ukončený a Obec Veľká Paka

  nemusí zaplatiť požadovanú čiastku.

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť