Obsah

Späť

189/2017 Dotácia z TT VÚC na Deň obce

Uznesenie č. 189

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  berie na vedomie poskytnutie dotácie z TT VÚC na usporiadanie Dňa obce vo výške 290€.

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť