Obsah

Späť

191/2017 Návrh finančnej komisie na prioritné opravy

Uznesenie č. 191

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  schvaľuje  návrh  finančnej  komisie na prioritné opravy podľa  vypracovanej  tabuľky na

  rekonštrukcie  a opravy obecného  majetku .

 

 

  Počet prítomných poslancov:6

 

  Hlasovanie : 

  za: 6

  proti : 0

  zdržal sa : 0

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť