Obsah

Späť

193/2017 Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie č. 193

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  plnenie  vlastných uznesení  podľa plánu.

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť