Obsah

Späť

194/2017 Správa o plnení príjmov z daní a miestnych poplatkov

Uznesenie č. 194

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  správu o plnení príjmov z daní a miestnych poplatkov za rok 2016.

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť