Obsah

Späť

196/2017 Plán kontrolnej činnosti HK obce na II.polrok2017

Uznesenie č. 196

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť