Obsah

Späť

199/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy v školskom roku 2016/2017

Uznesenie č. 199

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy v školskom roku 2016/2017.

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť