Obsah

Späť

20/2015 - Rôzne-Úhrada sumy 5 943,75 € - vrátenie neuznaných výdavkov z projektu ,,Učiaci sa región,,

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.01.2015
Bod č. 7: Rôzne-Úhrada sumy 5 943,75 € - vrátenie neuznaných výdavkov z projektu ,,Učiaci sa región,,

Uznesenie 20/2015

Znenie uznesenia

súhlasí

s uhradením sumy 5 943,75 € - vrátenie neuznaných výdavkov z projektu ,, Učiaci sa región .

Hlasovanie

Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Za: Július Varga

Vyvesené: 29. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť