Obsah

Späť

201/2017 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

Uznesenie č. 201

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok2016 .

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť