Obsah

Späť

204/2017 Správa o plnení rozpočtu do 31.07. 2017

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  správu o plnení rozpočtu do  31.07.2017.

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť