Obsah

Späť

205/2017 Správa o práci na obecnej kronike

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  správu o práci na obecnej  kronike .

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť