Obsah

Späť

21/2015 - Voľba návrhovej komisie

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 1: Voľba návrhovej komisie

Uznesenie 21/2015

Znenie uznesenia

    volí:

     a) predsedu návrhovej komisie   :    Alenu Kosťovú

 

     b) členov  komisie : Ivana Seňana , st.  a Ing. Ladislava Kalinu

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť