Obsah

Späť

210/2017 Publikácia k 70. výročiu presídľovania

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

prekladá  rokovanie o publikácii k 70. výročiu presídľovania, s tým , že p. starosta predloží cenovú ponuku ohľadom  danej  publikácie .

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie : 

 za:6

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť