Obsah

Späť

213/2017 Informácia o kontrole z hygieny v materskej škole

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  informáciu o kontrole z hygieny v materskej  škole.

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť