Obsah

Späť

214/2017 Vyrúbanie lesa smerom na Macov

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

a /nesúhlasí  s výrubom stromov lesa smerom na Macov / Mórvető/

 

b/ navrhuje dosadenie stromov  do tejto  lokality.

 

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za:5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť