Obsah

Späť

215/2017 Potvrdenie o konaní SPF ohľadom pozemkov p. Tibora Barányiho

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie  na vedomie  potvrdenie o konaní pozemkového úradu ohľadom pozemkov p. Tibora Barányiho.

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť