Obsah

Späť

217/2017 Čierna skládka na pozemku NDS

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 nesúhlasí s odstránením čiernej skládky na par.č.  299/1,299/2 a 299/3  k.ú. Čukárska Paka  

 vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti , a.s. na náklady obce .

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za:5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť