Obsah

Späť

218/2017 Oplotenie vyčisteného pozemku č. 258/4 v Malej Pake

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

poveruje starostu vyhlásením súťaže na betónové oplotenie pozemku č. 258/4 v Malej Pake.

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za:5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť