Obsah

Späť

219/2017 Voľba návrhovej komisie

Uznesenie č. 219

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

a/ predsedu návrhovej  komisie :  Alena Kosťová

b/ členov komisie : Milan Žilinský , Štefan  Szelle

 

 

Celkový počet poslancov OZ: 7

 

Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

Hlasovanie : 

 za:5

 proti :0

 zdržal sa : 0                                 

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť