Obsah

Späť

222/2017 Správa audítora za rok 2016

Uznesenie č. 222

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  berie  na vedomie  správu audítora za rok 2016.

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť