Obsah

Späť

224/2017 Zásady o poskytovaní dávok

 

Uznesenie č. 224

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  prekladá rokovanie o zásadách poskytovania dávok .

 

 Celkový počet poslancov OZ: 7 

 

 Počet prítomných poslancov OZ: 5

 

  Hlasovanie : 

  za: 5

  proti : 0

  zdržal sa: 0

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť